MVW

Idź do spisu treści

Menu główneMaria Violetta Waiss


Biegły Rewident nr ewidencyjny 9936, uprawnienia w zakresie: badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych, ekspertyz i opinii ekonomiczno finansowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego, działalności szkoleniowej,

W latach 2004 - 2013 wykonywałam zawód biegłego rewidenta jako Partner w ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy

Uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości,

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomiki Transportu, Kierunek Handel Zagraniczny,

Szereg innych kursów i szkoleń.

Znajomość szeregu zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP !

Obsługa w języku angielskim i hiszpańskim.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego